नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक
काभ्रेपलान्चोक

भु सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति सम्वन्धमा / भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन सूचना 2077/78

भू सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी सूचनाको लागी तल डाउनलोड गरी हेर्न सकिने छ 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)